Ανακοινώσεις

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ

Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ τον Μάρτιο του 2017 συμμετέχει κατόπιν πρόσκλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στην επιτροπή αξιολόγησης έργων μαθητών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων δημιουργικής γραφής και ζωγραφικής με θέμα: «Υπάρχουμε μαζί».