Ανακοινώσεις

Συνέδριο για την προσχολική αγωγή, Θεσσαλονίκη 22-23/5/2018

Αρ. Πρωτ. 649 Αθήνα 24/4/2018

Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα: «Δίχρονο δημόσιο, υποχρεωτικό νηπιαγωγείο, στο δρόμο των κοινωνικών αναγκών και των οραμάτων μας».
Θεσσαλονίκη 22 και 23 Μαΐου 2018

Συνάδελφοι

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με το Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε.,  διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Δίχρονο δημόσιο, υποχρεωτικό νηπιαγωγείο, στο δρόμο των κοινωνικών αναγκών και των οραμάτων μας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, ώρα 16.30– 21:00 και την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, ώρα 09:00 – 17:00  στο ξενοδοχείο Lazart.

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν :

  • Ένας εκπρόσωπος από κάθε Σύλλογο της Χώρας
  • Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων καθώς και οι αιρετοί των ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από τον Περιφερειακό Διευθυντή.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στο συνέδριο.

Το έντυπο να επιστραφεί με email στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι 17 Μαΐου 2018  (email: secretariat@doe.gr ).

Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε..

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Θεσσαλονίκη, 22-23 Μαΐου 2018

«Δίχρονο δημόσιο, υποχρεωτικό νηπιαγωγείο, στο δρόμο των κοινωνικών αναγκών και των οραμάτων μας».

  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ……………………………………………………………………….

 

Συμμετοχή Δ.Σ.: …………………………………………………………………….

 

Όνομα : ……………………………………………………………………….

  

Ιδιότητα στο Δ.Σ. : ……………………………………………………………………….

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι σύλλογοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να αποστείλουν κατάσταση με τα ονόματα όλων των συναδέλφων των σχολείων που θα λάβουν μέρος στις εργασίες του συνεδρίου.

(Να σταλεί το αργότερο μέχρι 17 Μαΐου 2018 στο email της Δ.Ο.Ε. (secretariat@doe.gr)